Privacy

1. Wie is de verantwoordelijke instantie?
De verantwoordelijke partij in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

 

movelo Duitsland
Getreidegasse 9
D-83435 Bad Reichenhall
Duitsland

 

Contact opnemen met
Telefoon: +49 (0) 32 221853450
Fax: +49(0)8651 762997-55
info@movelo.com

 

Beheer
N. Schubert
T. Schubert

 

Registratierechtbank
Traunstein

 

Handelsregister
HRB 16730

 

2. Verzameling van algemene informatie
Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie die het niet mogelijk maakt om conclusies te trekken over uw persoon. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van de door u opgevraagde webpagina’s correct aan te leveren en is verplicht bij gebruik van het internet. Dit soort anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren.

 

3. Cookies
Net als veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een webserver naar uw harde schijf worden overgebracht. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem van uw computer en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of om virussen op een computer af te leveren. De informatie in cookies stelt ons in staat om uw navigatie te vergemakkelijken en onze webpagina’s correct weer te geven.

In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen worden doorgegeven aan derden of worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens zonder uw toestemming.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. U kunt het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te weten te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

We gebruiken de volgende categorieën:

 

Technisch noodzakelijke cookies

  • Sessiecookie: Een sessiecookie stelt de webserver in staat om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers die de webpagina’s op hetzelfde moment bezoeken. De browser stuurt de cookie elke keer dat hij wordt benaderd, dit betekent dat de gebruiker zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren als hij bijvoorbeeld de pagina bezoekt.
  • Cookiebar Selectie: Deze cookie slaat hun keuze op om de cookiebar te verbergen.

 

Traceer- en analysecookies
Om ons aanbod en onze website verder te verbeteren, verzamelen we gegevens voor statistieken en analyses. Met behulp van deze cookies kunnen we bijvoorbeeld het aantal bezoekers en het effect van bepaalde pagina’s van onze website bepalen en onze inhoud optimaliseren.

  • Google Analytics
  • Google Conversion Tracking

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

4. SSL-codering
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

 

5. Nieuwsbrief
Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of de registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres wordt gedaan, gebruiken we de “double-opt-in” procedure. Hiervoor loggen we de bestelling van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief vindt u een link in die zin. Bovendien kunt u zich te allen tijde rechtstreeks op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw wens om dit te doen via de contactoptie aan het einde van dit privacybeleid.

 

6. Contactformulier
Als u contact met ons opneemt via e-mail of contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

 

7. Verwijdering of afscherming van gegevens
Wij houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens daarom slechts zolang als nodig is voor het bereiken van de hier genoemde doelen of zoals bepaald door de verschillende opslagperiodes die in de wet zijn voorzien. Nadat het betreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen routinematig geblokkeerd of gewist.

 

8. Gebruik van Salesforce CRM

1. Beschrijving en omvang van de verwerking van persoonsgegevens
De controller maakt gebruik van het klantrelatiebeheersysteem (CRM-systeem) van de aanbieder Salesforce (Salesforce). Salescorce.com is een dienst van de aanbieder Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 63, 80636 München, Duitsland. De verantwoordelijke partij gebruikt Salesforce om vragen van gebruikers van de website, maar ook van klanten en geïnteresseerden, sneller en efficiënter te verwerken. Salesforce gebruikt deze gegevens alleen voor de technische verwerking van de aanvragen en geeft ze niet door aan derden. Om Salesforce te kunnen gebruiken, is ten minste een correct e-mailadres vereist. Pseudoniem gebruik is mogelijk. In de loop van de verwerking van de dienstverzoeken kan het nodig zijn om verdere gegevens te verzamelen (naam, adres).

Informatie over gegevensbescherming bij Salesforce vindt u in de Salesforce-gegevensbeschermingsverklaring: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Voor internationale doorgiften van persoonsgegevens biedt Salesforce passende waarborgen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Voor meer informatie over de internationale doorgifte van persoonsgegevens, klik hier: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van het CRM-systeem Salesforce is artikel 6, lid 1, p.1 lit.f DSGVO.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Het doel van het gebruik van Salesforce is om snel en efficiënt relaties met klanten en potentiële klanten te onderhouden en om te reageren op bijbehorende vragen.

4. Verwijdering en opslag van gegevens
Wij verwijderen CRM-gegevens als deze niet meer nodig zijn. We herzien de noodzaak om de twee jaar. Daarnaast zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Als u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens in de systemen van Salesforce, bieden wij u alternatieve contactmogelijkheden. U kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefoon, fax of post.

 

9. Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

 

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website zal voorkomen: Google Analytics Opt Out.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

10. Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts die door Google ter beschikking worden gesteld voor de uniforme weergave van de lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Voor meer informatie over Google Web Fonts kunt u terecht op https://developers.google.com/fonts/faq en zie het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

11. Typekit
We gebruiken Adobe Typekit om lettertypes op onze website weer te geven. Adobe Typekit is een service die toegang biedt tot een lettertypebibliotheek en wordt geleverd door het bedrijf Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser cache om tekst en lettertypes correct weer te geven. In het kader van de Typekit-dienst worden geen cookies geplaatst of gebruikt om de lettertypes te leveren. Om de Typekit-service te kunnen leveren, kan Adobe lettertype-informatie verzamelen die wordt gebruikt om de website zelf en de bijbehorende Typekit-account te identificeren. 

Zie voor meer informatie de privacy-informatiepagina van Adobe Typekit en het privacybeleid van Adobe.

 


12. Gebruik van Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een eenvoudige locatie van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

13. Google DoubleClick
We gebruiken DoubleClick, een service die wordt geleverd door Google Inc. DoubleClick maakt gebruik van cookies om gebruikersgebaseerde advertenties aan te bieden. De cookies herkennen welke advertentie al in uw browser is geplaatst en of u via een geplaatste advertentie op een website bent terechtgekomen. Daarbij verzamelen de cookies geen persoonlijke informatie en kunnen ze niet met deze informatie in verband worden gebracht.

Als u geen op gebruikers gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van advertenties door gebruik te maken van de advertentie-instelling van Google.

Voor meer informatie over hoe Google cookies gebruikt, kunt u het privacybeleid van Google lezen.

 

14. Ingesloten YouTube-video’s
Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

15. Gebruik van social media knoppen
De social media buttons op deze website (Facebook, Twitter, Google+) zijn geïmplementeerd als pure hyperlinks. Daarom worden er geen gegevens doorgegeven aan deze bedrijven wanneer u onze website bezoekt. Als u op een van de knoppen klikt, wordt u naar het betreffende social media-platform gebracht met de huidige pagina waarop u zich bevindt als referentie. Dus je kunt ze daar gemakkelijk delen of leuk vinden. Welke gegevens door u worden opgeslagen bij een bezoek aan het betreffende sociale-mediaplatform, verwijzen wij u naar hun privacybeleid.

 

16. Contactformulier en chat – Zendesk & Zopim
We gebruiken het ticketsysteem Zendesk, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc, 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, om vragen van klanten te verwerken. We gebruiken ook de chattool Zopim van het bedrijf Zendesk.

Om uw verzoeken te kunnen verwerken, worden via onze website de nodige gegevens zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres verzameld om op uw verzoek om informatie te kunnen reageren.  Zendesk is een gecertificeerde deelnemer aan het zogenaamde “Privacy Shield Framework” en voldoet daarmee aan de minimale eisen voor wettelijk verplichte gegevensverwerking in opdracht.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Zendesk, zie het privacybeleid van Zendesk op http://www.zendesk.com/company/privacy. Als u vragen heeft, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Zendesk via privacy@zendesk.com.

Als u per e-mail of via het formulier op de website contact met ons opneemt, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens alleen voor de verwerking van uw specifieke verzoek. De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens en de berichtgeschiedenis bij onze servicedesk worden opgeslagen voor vervolgvragen en daaropvolgend contact. De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Wij hebben met Zendesk een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Zendesk volledig uit.

 

17. uw recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Ook heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, blokkeren of, afgezien van de verplichte gegevensopslag voor zakelijke verwerking, te laten verwijderen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Om te allen tijde rekening te kunnen houden met een afscherming van gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een afschermingsbestand worden bewaard. U kunt ook verzoeken om verwijdering van gegevens, tenzij er een wettelijke archiveringsplicht bestaat. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren.

U kunt wijzigingen aanbrengen of de toestemming intrekken door ons op de hoogte te stellen met ingang van de toekomst.

 

18. wijziging van onze voorschriften inzake gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

 

19. Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem direct contact op met onze medewerker voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsfunctionaris van
movelo GmbH
Getreidegasse 9
83435 Bad Reichenhall
datenschutz@movelo.com